Đơn giản hóa quy trình với Digital-ID

Xem thêm

Digital-ID – Định danh số

Đơn giản, Nhanh và An toàn khi sử dụng Định danh số Digital-ID. Giải pháp tối ưu dành cho các doanh nghiệp Nhà nước, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm và Y tế.

Cá nhân

Định danh mọi lúc mọi nơi với Digital-ID, cho phép khách hàng kiểm soát thông tin được chia sẻ khi định danh trực tuyến.

Doanh nghiệp

Digital-ID cung cấp giải pháp định danh, dễ dàng tích hợp vào quy trình, giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp lý, tăng tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng lòng tin khách hàng.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Hệ thống bảo mật của Digital-ID được chứng nhận tin cậy theo tiêu chuẩn Châu Âu (CWA 14167-1) và là hệ thống đầu tiêu trên thế giới đạt tiêu chuẩn chứng nhận Common Criteria EAL4+ (EN 419 241-2 Protection Profile). Hệ thống cũng đạt chứng nhận một phần trong chương trình FPKI Path Discovery and Validation (PD-VAL) và tiêu Chuẩn của Chính phủ Mỹ FIPS 201

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây, chúng tôi cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu đa nền tảng bảo mật tuân thủ các tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018, HIPPA & HITECH ACT và FDA 21 CFR mục 11

Kiểm soát và Bảo mật dữ liệu cá nhân

Với Digital-ID, các dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ tối ưu nhất: Được lưu trữ dưới dạng mã hóa – Được bảo vệ khỏi những tấn công từ bên thứ ba. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ đặc biệt tại Digital-ID và tuyệt đối không sử dụng cho các mục đích thương mại. Khách hàng có thể lựa chọn và thu hồi quyền sử dụng đối với bất kỳ dữ liệu nào cho pháp các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến có thể sử dụng.
Digital-ID và Đối tác

Để lại lời nhắn